alualoha's

some day we will know ... why the sky is blue
Posts I Like
Who I Follow
tự mình thương ng ta
tự mình nghĩ linh tinh
tự mình ghen linh tinh
làm sao để tự quên đây…

Tớ đã tự huyễn hoặc bản thân quá nhiều rồi

Nếu thất tình còn tệ hơn những gì tớ đang cảm thấy thì yêu thật đáng lo ngại.

Việc hàng ngày thắc mắc đối với cậu tớ như thế nào , là gì , khiến tớ mệt mỏi.

Tớ đã sợ phải xa Sài Gòn khi yêu quý ng đó , còn cậu , hơn một lần tớ muốn trốn , như dù ở đâu , thì …”cách lòng ” thì ở đâu cũng vậy cả thôi

“Dial Soap ad, 1956. Illustrated by Winnie Fitch.”

(via midcenturymoderndesign)

lelands:

Paris is to become one of the first major capital cities in the world to officially allow cyclists to ride through red lights. (via Paris to allow cyclists to run red lights in bid to cut accidents | Mail Online)

(via lelands)

"Fruit flag"

(Design by Linh Nguyen)

Design VietNamese flag  , just for fun and I love VietNam so much ^^

"magic eye - expand the sense"

(design by Linh Nguyen)

"magic eye -expand the sense"

(by Linh Nguyen)